• فایل ها را به اینجا بکشید
    لطفا اسکن پاسپرت،عکس در اینجا ارسال کنید(jpg, gif, png, pdf) حجم فایل نباید بیشتر از 10 مگابایت باشد. ویزا ورود برای هر شخص معادل 5000000 ریال است.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .