پرسش و پاسخ

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی عناوین سوالات کلیک کنید تا توضیحات بیشتر نمایش داده شود!

شرایط اجاره خودرو

اجاره خودرو با راننده

زمانیکه خودرو انتخابیتون را با راننده شخصی اجاره می کنید تمام مسئولیت ها مثل: هر گونه خسارت احتمالی وارده در صورت تصادف به عهده راننده می باشد و نیازی به ضمانت مالی و ارائه مدارک نمی باشد

اجاره خودرو بدون راننده

  1. ارائه جواز کسب یا سند ملکی به نام شخص اجاره کننده یا چک به مبلغ خودرو درخواستی
  2. پرداخت ودیعه نقدی با توجه به قیمت خودرو انتخابی
  3. کارت ملی و شناسنامه معتبر(پاسپورت برای خارجی ها)

قبل از حرکت

انتخاب یک سفر