پارس

رزرو خودرو

نام خودرو قیمت به ازای هر روز خودروهای در دسترس حداکثر تعداد افراد
اجاره خودرو پارس 3800000 ریال 20 4

اطلاعات رزرو

نام قیمت روز تعداد جمع کل

خلاصه

رزرو ها ریال
ایتم های اضافی ریال
جمع کل ریال

اطلاعات مشتری

*
نام الزامی است.
*
نام خانوادگی الزامی است.
*
شماره تلفن مورد نیاز است.
*
لطفا آدرس را وارد کنید.
یادداشت الزامیست
متشکرم. رزرو شد. با شما تماس می گیریم و شماره رزرو شما: